رزولور ها از خانواده سینکرو ها هستند که کاربرد بسیار زیادی در صنعت دارند. تنها تفاوت آنها در این است که دو سیم پیچی عمود بر هم در روتور و استاتور آنها دیده می شود. بدین صورت که با تحریک یکی از سیم پیچی ها ، ولتاژ مناسب با آن به استاتور یا روتور داده می شود.

در صورتی که در رزولور ها از یک سیم پیچی استفاده شود، تجزیه به یک سمت انجام می شود. بنابراین از دو سیم پیچی استفاده می شود تا ولتاژ عمود بر هم توسط ماشین ها تجزیه شود. دلیل نامگذاری سنسور ها بر همین اساس است.

بررسی موارد استفاده

رزولور دارای ساختاری با مقاومت بالاست که شامل سیم پیچی و هسته آهنی است.

رزولر بر اثر تحریک سیم پیچی داخلی ولتاژ AC را در AC خروجی تولید می کند . ولتاژی که از AC خروجی خارج می شود نسبت به زاویه چرخش تغییر می کند که زاویه چرخش را از طریق خواندن ولتاژ می توانیم اندازه گیری کنیم.

در محیط های آلوده و صنعتی از سنسور های رزولور به ازای انکودر های نوری استفاده می شود که با توجه به ساختمان داخلی سنسور ها مشکلی ایجاد نمی کنند.

همچنین می توان از این سنسور ها در جهت عکس استفاده نمود . به این صورت که با اعمال مولفه های ولتاژ به استاتور میتوان ولتاژ با زائیه به دست آورد.

سینکرو ها با توحه به هزینه تولید بالا و مراحل سخت و پیچیده تولید آن در صنایع نظامی استفاده می شود و این رزولور ها هستند که جای سینکرو ها را در صنعت گرفته اند.

امکانات رزولور

تحمل دمای بالا در هنگام استفاده – مقاومت بدنه بالا – دارای قابلیت چرخش در سرعت بالا – قابل اطمینان – مقاوم در برابر نویز – قابل انتقال محیطی – کوچک و کاربردی

ساختار سیستم

رزولور مانند یک الکتروموتور ممکن است دارای استاتور و روتور باشد و تنها تفاوت آن با موتور الکتریکی نوع سیم پیچ آن می باشد.

به طور کلی رزولور ها دارای سه سیم پیچ می باشند. دو سیم پیچ دوفاز می باشند و یک سیم پیچ کانتر پیچ در پیچ می باشد هر سیم پیچ دارای یک محرک می باشد که معمولا محرک ها در رزولور ها در بالا قرار گرفته است.

نوع سیم پیچ بیانگر نوع ترانسفورماتور می باشد که این ترانسفورماتور قادر است جریان را در روتور فاقد اتصال مستقیم برق منتقل نماید. دو سیم پیچ دیگر به صورت ۹۰ درجه نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند.

رزولورهای قطبی

این رزولورها چند قطبی هستند و برای موقعیت های دقیق بسیار کاربردی می باشند زیرا دقت زاویه ای آن ها حدود ۵ می باشند.

از این رزولور های چند قطبی جهت نظارت بر موتور های الکتریکی استفاده می شود.

رزولرهای گیرنده

این نوع از رزولور ها با محاسبه زاویه ی الکتریکی ما بین نسبت سینوسی و کسینوسی به سیم پیچ ها انرژی می دهد و در این نوع از رزولور ها زاویه مکانیکی با زاویه الکتریکی وارد شده به استاتور یکی می باشد.

از رزولور های گیرنده برای قسمت مخالف فرستنده استفاده می شود.

قابلیت های رزولور ها

از مهمترین و اولین قابلیت ها میتوان به رزولوشن بالا اشاره نمود، اندازه گیری رزولورها در موقعیت های مطلق و جلوگیری از بین رفتن اطلاعات با قطع برق می باشد.

رزولور دیفرانسیل

این نوع برای ماشین حساب های آنالوگ تابع مثلثاتی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مهمترین مزیت های رزولور نداشتن هیچ گونه قطعه خاص می باشد همین مزیت باعث بالا رفتن مقاومت در برابر هر گونه ضربه یا ارتعاشی را داشته باشد.