ترمز الکتروموتور

ترمز الکتروموتور در بعضی از تجهیزات صنعتی لازم بوده و وظیفه توقف در گردش الکتروموتور پس از قطع جریات برق را دارد و به طور کلی به دسته های زیر دسته بندی می شوند

الکتروموتور های مجهز به ترمز مکانیکی

همانطور که از نام  این نوع از ترمز ها مشخص است عملکردشان به صورت مکانیکی میباشد ، در ساختار این ترمز از یک دیسک  ثابت و یک دیسک وصل به قسمت اصلی الکتروموتور است مورد استفاده قرار میگیرد .

دیسک هایی که در این نوع از ترمز الکتروموتور ها به کار رفته به واسطه لنت و فنربه یکدیگر محکم بسته شده اند که زمانی که جریان به موتور متصل میشود بوسیله یک عدد آهن ربایی که سیم پیچی شده جریان را به طور موازی با مداری که نامش استاتور است قرار دارند که این اتصال را از هم با میکند و موجب آزاد سازی شفت روتور میشود.

ازاین نوع ترمزها در فناوری مثل بالابر های فردی ، آسانسور ها ، و تمام  دستگاه هایی  که نیاز دارند زیر بار متوقف شوند استفاده میشود .

ترمزهای الکتروموتور که  با اینورتر یا درایو کار میکنند

این ترمزها توسط اینورتر یکی از با اطمینان ترین و بهترین نوع ترمز میان ترمزهای لحظه ای کوتاه در الکتروموتورها می باشند.

در دستگاههای صنعتی گاهی ترمز هایی مورد استفاده قرار می گیرند که موجب  راه اندازی پله ای موتور میشود.

این سیستم ها دارای میکروپروسسور هایی هستند که خاصیت برنامه پذیری را دارند که بوسیله کاربر گزینه ها ، تنظیم وبرنامه ریزی میشود وانجام میشود.

ترمز الکتروموتور از نوع جریان مستقیم

این ترمز الکتروموتور زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که روتور توقف لحظه ای در زمان استپ اتفاق بیافتد و سیستم گردشی ترمز تا جند لحظه بعد از استپ موتور در مدار باقی باشد.

درنوع دستگاه هایی که قرار باشد دستگاه زیر بار فشار توقف نماید استفاده از این نوع ترمز های جریان مستقیم توصیه نمیشود زیرا پس از قطع شدن مدار ترمز الکتروموتور بخاطر فشار بار شروع به چرخیدن میکند.

ترمز الکتروموتور از نوع جریان معکوس

عملکرد این نوع ترمز ها به این صورت است که با تغییر در جهت گردش جریان عمل میکند به این صورت که در موتورهای سه فاز با تعویض جای دو فاز و در موتورهای تک فاز با تعویض یکی از دو سر سیم پیچ اصلی یا موقت صورت میگیرد.

عملکرد این نوع ترمز ها با قطع موتور باعث میشود فورا کنتاتور با مدار جهت مخالف وارد مدار میشود و یک نیرویی در جهت مخالف گردش موتور اعمال شود  و باعت توقف روتور شود.

در صورتی که مدت زمان وارد شدن نیروی عکس بیشتر از لحظه ایست شود الکتروموتور شروع  به چرخش به جهت عکس میکند.