الکتروموتور ضد انفجار و انواع آن

الکتروموتور ضد انفجار

الکتروموتور ضد انفجار به موتوری گفته می شود که شامل استاندارد هایی است تا از انفجار آن در محیط های خاص شامل گاز و مواد اشتعال زا جلوگیری کند.

به طور کلی در محیط های پر خطر مانند معادن گاز و محیط های دارای گازهای اشتعال زا نمی توان از الکتروموتور معمولی بهره مند شد زیرا با انتشار گازهای داخل موتور به بیرون موجب ایجاد انفجار می شوند پس ازین رو باید از موتورهای ضد انفجار استفاده کرد که از انتشار گازهای داخل موتور به محیط اطراف جلوگیری کند.

ساختار الکتروموتور ضد انفجار باید طوری طراحی شوند که بیشترین فشار explosion یا detonation را تحمل کنند. از همین رو به این نوع از موتور ها اصطلاحا موتور های EX هم گفته می شود.

در نامگذاری الکتروموتورهای ضد انفجار در ایران، نام های الکتروموتور ضد جرقه، و ضد احتراق نیز استفاده می شود. موتورهای ضد انفجار در دورهای مختلف و درجات حفاطتی با یکدیگر متفاوت هستند.

در مناطقی که احتمال وجود گازهای زیاد هست به همین میزان احتمال وجود انفجار هم هست از الکتروموتورهایی با ویژگی های خاص مانند الکتروموتورهای ضد انفجار استفاده می کنند.

انواع الکتروموتور ضد انفجار

الکتروموتورهای ضد انفجار به دو دسته تقسیم می شوند :

محافظ در برابر گاز ها و بخار مایعات

دسته اول یعنی الکتروموتور های محافظ در برابر گاز ها و بخار مایعات خود شامل سه گروه می شوند

گروه A: محافظت در برابر گاز استیلن

گروه B: محافظت در برابر هیدروژن و مشتقات آن

گروه C: محافظت در برابر اتر و مشتقات آن

محافظ در برابر گرد و غبار

دسته دوم الکتروموتور ضد انفجار که در برابر گرد و غبار محافظت ایجاد می کند نیز شامل گروه‌های زیر می شوند :

محافظ در برابر غبار فلزات هادی و منفجر کننده – غبار کربن که غالباً هادی و قابل انفجارند

و گروه بعدی که محافظت در برابر ذرات آرد، نشاسته و پلاستیک‌های قابل احتراق می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید