اجزای پمپ وکیوم بر اساس نوع و مدل پمپ می تواند متفاوت باشد برای عمل وکیوم پمپ ها نیازمند اجزای مختلفی هستند که در این مقاله به معرفی آنها می پردازیم

در پمپ وکیوم وظیفه مشترک اجزای مختلف جهت ایجاد خلا و خارج کردن گاز اضافی از مجموعه مورد نظر  می باشد.

به طور کلی پمپ های وکیوم را از نظر ساختار و کاربرد به دو دسته عمده تقسیم می کنند: پمپ وکیوم آبی و پمپ وکیوم روغنی که در ادامه به توضیح اجزای هر کدام از این پمپ های وکیوم پرداخته می شود.

اجزای پمپ وکیوم آبی

همانطور که از نام این پمپ مشخص است آب برای ایجاد خلا بسیار موثر است و برای پایین آمدن دمای موتور پمپ از آب استفاده می شود.

اجزای پمپ وکیوم آبی شامل محفظه ای برای سیلندر، یک عدد پروانه که به موتور مستقیم متصل است که باعث چرخش مایع به صورت حلقه ای می شود و تکمیل کننده فرآیند خلا سازی نیز می باشد ، این پمپ شامل دو دریچه یکی ورودی به پمپ که آب از همین دریچه به اضافه هوا وارد می شود و یکی دریچه خروجی که در سمت دیگر پمپ قرار دارد و هوا را به سمت بیرون هدایت می کند.

پمپ های وکیوم آبی را از جهت کوپلینگ هم به سه دسته تقسیم می کنند: End close ، مگنت کوپلینگ ، کوپله همراه کوپلینگ و تسمه

قطعات وکیوم روغنی

به طور کلی در این نوع از پمپ های خلا برای کاهش دمای موتور پمپ از روغن استفاده می شود. این پمپ ها به دو دسته تک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم می شوند. در پمپ های تک مرحله ای زمانی که جریان برق متوقف می شود عمل تولید خلا هم متوقف می شود ولی در پمپ های دو مرحله ای با متوقف نمودن جریان برق تا مدتی بعد از قطع برق عملیات تولید خلا و مکش ادامه دارد.

این نوع از پمپ ها از سیلندر، محفظه ای برای مکش، روتور، پره هایی برای وکیوم پره های موجود در این نوع از پمپ ها به شکل لوبیایی هستند که در خلاف جهت هم حرکت می کنند و استاتور تشکیل شده است که برای صنایع بهترین انتخاب می باشد.

در هر نوع از پمپ های وکیوم قطعه پره چرخنده از اجزای اصلی پمپ می باشد که  4 عمل را بر عهده دارد

عمل انبساط در این مرحله در قسمت ورودی موجب ایجاد مرحله مکش می شود

مرحله تجزیه در این قسمت ورودی پمپ بسته می شود

مرحله تراکم

و در آخر مرحله خروج گاز