در هر سیستم و سامانه ای برای اطمینان از عملکرد درست سامانه می توان از  ابزارهای اندازه گیری استفاده کرد. سیستم های صنعتی که از سیالات در طول عملکرد خود استفاده می کنند نیاز به اندازه گیری دقیقی دارند تا از ایجاد اشکال و نواقص فنی جلوگیری کنند. در نتیجه نیاز به ابزارهای اندازه گیری وجود دارد. در این مقاله سعی شده چندین ابزار اندازه گیری سیالات را به طور مختصر معرفی گردد.

فلومتر های هیدرولیک

بالابر های هیدرولیکی از آن دسته از سیستم هایی هستند که باید مداوم پارامتر های آن در تابلو الکترونیک اندازه گیری شود. پارامتر شدت جریان بسیار مهم است و برای اندازه گیری دقیق آن از فلومتر های هیدرولیک استفاده می شود، عملکرد این فلومتر به این گونه است که بر اساس اختلاف فشار در سیستم می باشد. یک روزنه ای وجود دارد که شدت جریان سیال قبل از ورود به روزنه و بعد از خروج از روزنه اندازه گیری می شود و اختلاف این دو شدت بر اساس افت فشار حاصل می شود. اگر بتوان ضریب معمول روزنه را بدست آورد بوسیله اندازه گیری اختلاف فشار میتوان شدت جریان را نیز بدست آورد.

بیشتر بدانید : نحوه تست الکتروموتور پیش از نصب آن

لوله پیلوت

در سیستم هایی که از سیالاتی مانند آب استفاده می شود از لوله پیلوت برای اندازه گیری استفاده می شود. عملکرد اندازه گیری لوله پیلوت به این شکل است که یک لوله خمیده با زاویه ۹۰ درجه درون جریان قرار میگیرد و سرعت عبور آب را از طریق عبور از داخل لوله عمودی خود اندازه گیری می کند با استفاده از لوله پیلوت می توان سرعت متوسط عبور آب و میزان شدت جریان را محاسبه نمود.

اریفیس Orifice

اریفیس یک صفحه فلزی است که به شکل تخت می باشد و در وسط آن سوراخی وجود دارد که باعث کاهش فشار مایع یا سیال عبوری از روی این تخته فلزی می شود می گویند. اریفیس با ایجاد اختلاف بوسیله سوراخ در حقیقت میزان اختلاف جریان عبوری سیال را اندازه گیری می کند .

فشارسنج

ابزاری جهت تعیین فشار سیال که بر دو نوع می باشند : فشار سنج مکانیکی، فشار سنج الکترونیکی

فشار سنج مکانیکی

فشار سنج مکانیکی یک لوله خمیده ای است که انتهای آن بسته است سیال با فشار وارد این لوله می شود وقتی فشار داخل لوله افزایش می یابد لوله تمایل دارد صاف و به شکل خط در بیاید وقتی لوله باز می شود با یک اتصال مکانیکی به عقربه فشار سنج فشار وارد می کند در نتیجه میزان فشار سیال را نشان می دهد.

فشار سنج الکترونیکی

فشار سنج الکترونیکی تقریبا عملکردی همچون فشار سنج مکانیکی دارد با این تفاوت که لوله خمیده به یک سیستم الکترونیکی متصل شده و اطلاعات حاصل از فشار را به کامپیوتر منتقل می کند و گاها بعضی از این فشار سنج ها الکترونیکی هستند و فشار وارد شده را مستقیما به ولتاژ تبدیل می کنند و در صفحه کامپیوتر نشان می دهد.