اینورتر اینوت chv110 7.5kw سه فاز

اینورتر invt chv110 7.5kw ورودی سه فاز