ژنراتور استمفورد40kva تیپ موتور PI144J

کد فنی : PI144J

این ژنراتور با تیپ موتور PI044D دارای توان دائم 32KW  و  40kva می باشد .