ژنراتور استمفورد40kva تیپ موتور PI144J

کد فنی : PI144J

تیپ موتور PI044D

دارای توان دائم 32KW  و  40kva