کد فنی : PI144H

تیپ موتور PI144H

دارای توان دائم 28KW  و  35kva