ژنراتور استمفورد35kva تیپ موتور PI144H

کد فنی : PI144H

این ژنراتور با تیپ موتور PI144H دارای توان دائم 28KW  و  35kva می باشد .