ژنراتور استمفورد1615kva تیپ موتور PI734D

کد فنی : PI734D

این ژنراتور با تیپ موتور PI734D دارای توان دائم 1292KW  و  1615kva می باشد .