کد فنی : SLG164C

ژنراتور با تیپ موتور SLG164C

دارای توان دائم 10.8KW  و  13.5kva

دیافت کاتالوگ ژنراتور13.5kva Stamford Power تیپ موتور SLG164C