گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.5KW / 22RPM

79,500,000 تومان