گیربکس هلیکال ایلماز1.1KW / 61RPM

سري N

گيربكس هاي سري  N ايلماز داراي محفظه يك تكه(Mono Block) هستند كه از مزاياي اين مدل پوسته ها ميتوان از استحكام، عدم امكان نشتي روغن، صداي كم و مقاومت مارپيچ ها نام برد. كيفيت بسيار بالاي مارپيچ ها بدليل استفاده از تكنولوژي پيشرفته در توليد محفظه اين مدل گيربكس ها از مواد GG20-22 حاصل گرديده است. گيربكس هاي سري N داراي قابليت نصب آسان و كاربري بسيار منعفي دارند.بر اسا نياز هاي كاربران، اتصالات مستقيم و يا IEC B5 or B14 بمنظور اتصال به موتور فراهم گرديده است. تمامي مدل هاي سري N مجهز به فلنچ و داراي 2 يا سه مرحله(Stage‌) در يك محفظه مي باشند.