گیربکس کرانویل Transtecno

    گروه ترنستکنو یکی از تولید کنندگان الکتروموتور و گیربکس در سطح جهان است. محل استقرار این گروه به سه حوزه اصلی تقسیم میشود. که هر کدامشان در ایتالیا ، مکزیک و چین اداره می شود.این کمپانی در زمینه تولید گیربکس یکی از برترین برندهای این حوزه به شمار می رود.