گیربکس شافت مستقیم ایلماز 7.5KW / 81RPM

64,150,000 تومان