گیربکس شافت مستقیم ایلماز 7.5KW / 40RPM

79,180,000 تومان