گیربکس شافت مستقیم ایلماز 7.5KW / 35RPM

79,200,000 تومان