گیربکس شافت مستقیم ایلماز 7.5KW / 23RPM

100,600,000 تومان