گیربکس شافت مستقیم ایلماز 7.5KW / 103RPM

47,200,000 تومان