گیربکس شافت مستقیم ایلماز 5.5KW / 23RPM

76,000,000 تومان