گیربکس شافت مستقیم ایلماز 5.5KW / 103RPM

43,900,000 تومان