گیربکس شافت مستقیم ایلماز 4KW / 55RPM

39,850,000 تومان