گیربکس شافت مستقیم ایلماز 4KW / 47RPM

39,900,000 تومان