گیربکس شافت مستقیم ایلماز 11KW / 82RPM

91,800,000 تومان