گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.5KW / 49RPM

23,350,000 تومان