گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.5KW / 33RPM

24,800,000 تومان