گیربکس شافت مستقیم ایلماز 1.5KW / 22RPM

30,000,000 تومان