کد فنی : ECP34-2L

ژنراتور با تیپ موتور ECP34-2L

دارای توان دائم 150kva