کد فنی : ECO3-1SN

ژنراتور با تیپ موتور ECO3-1SN

دارای توان دائم 8.5kva