ويبره بدنه oli mve5200/1 5200kg,1000rpm سه فاز ساخت ايتاليا