کد فنی موتور : ECMA-C20807RS

کد فنی درایو : ASD-A2-0721-M

سرو موتور دلتا مدل 17Bit Series