سروموتور دلتا 17Bit 750KW 3000RPM ترمزدار

23,000,000 تومان

کد فنی موتور : ECMA-C20807SS

کد فنی درایو : ASD-A2-0721-M

سرو موتور دلتا مدل 17Bit Series