کد فنی موتور : ECMA-E21310R9

کد فنی درایو : ASD-A2-1021-M

سرو موتور دلتا مدل 17Bit Series