الکتروموتور ومات سه فاز 3000 دور هم مانند بقیه موتورهای ساخته شده این شرکت از کیفیت یکسانی برخوردار است. تفاوت آنها فقط در سرعت است که نسب به نیاز مصرف کننده تغییر می کند. الکتروموتور ومات سه فاز 3000 دور هم مانند بقیه موتورها در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد با این تفاوت که گشتاور این موتور نسبت به 1500 دور بیشتر است. برای دریافت مشاوره و خرید با کارشناسان فروشگاه تماس بگیرید . 02133903470