اینورتر دلتا مدل m مايكرو داراي وكتور كنترل.سايز كوچك دستگاه موجب استفاده بسيار زياد در موارد قدرت متوسط و پايين گرديده است.

اینورتر دلتا مدل m داراي صدا  و نويز بسيار پايين و داراي نوآوري هاي متعدد در توليد درايو مي باشد.

اینورتر دلتا مدل m

مشخصات كلي اینورتر دلتا مدل m :

– مجهز به ميكرو پروسسور  16 بيتي كنترل شده توسط PWM‌در خروجي

– داراي كنترل كننده خودكار گشتاور اوليه و خاموشي موتور

– داراي فركانس خروجي 0.1-400Hz

– داراي 8 مرحله كنترل سرعن و 8 مرحله سرعت از پيش تعيين شده

– صداي نويز بسيار پايين فركانس كرير تا 15KHz

لیست قیمت اینوتر

 کاتالوگ اینورتر