اینورتر دلتا مدل B داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

اینورتر دلتا مدل B

مشخصات كلي اینورتر دلتا مدل B:

– مجهز به ميكرو پروسسور  16 بيتي كنترل شده توسط PWM‌در خروجي

– داراي كنترل كننده خودكار گشتاور اوليه و خاموشي موتور

– داراي فركانس خروجي 0-400Hz

– داراي 16 مرحله كنترل سرعن و 15 مرحله سرعت از پيش تعيين شده

– داراي كنترل كننده فيدبك PID و PG

– داراي قابليت كنترل پمپ و كنترل كننده خودكار مصرف انرژي

– مجهز به پردازنده ولتاژي -10~10V DC‌ و 0~10 V DC و 4~20mA

– داراي پروتكل MODBUS‌از طريق پورت RS-485

لیست قیمت اینوتر

 کاتالوگ اینورتر