الکتروموتور موتوژن سه فاز چدنی ۱۰۰۰ دور

نمایش دادن همه 21 نتیجه

الکتروموتور موتوژن سه فاز چدنی ۱۰۰۰ دور براساس استاندارد IEC60034-1 با تغییرات ولتاژ تا 5%+- یا فرکانس تا 2%+- قادر به انجام کار مورد نظر می باشند. اما در این حالت مشخصات کارآیی آنها لزوما با مشخصات کارآیی در ولتاژ و فرکانس نامی بطور کامل مطابقت نکرده و اختلاف جزیی وجود خواهد داشت و دمای آنها کمی بیشتر از حالت کار در ولتاژ و فرکانس نامی خواهد بود. نکات فوق در حالت تغییرات همزمان ولتاژ و فرکانس نیز صادق است.

الکتروموتور موتوژن سه فاز چدنی ۱۰۰۰ دور

الکتروموتور موتوژن سه فاز چدنی ۱۰۰۰ دور دارای دو محل اتصال زمین هستند که با علامت مشخص شده اند. یکی از آنها در داخل جعبه ترمینال و دیگری بر روی پایه الکتروموتور تعبیه شده است.