الکتروموتور موتوژن سه فاز آلمینیومی ۳۰۰۰ دور

نمایش دادن همه 17 نتیجه

جعبه ترمینال الکتروموتور موتوژن سه فاز آلمینیومی ۳۰۰۰ دور به صورت یکپارچه با فریم ریخته گری می شود و امکان هدایت کابل های برق را از قسمت راست و چپ جعبه ترمینال فراهم می سازد. به این منظور گلندهای استاندارد براساس DIN46320 استفاده می شود.

الکتروموتور موتوژن سه فاز آلمینیومی ۳۰۰۰ دور

براساس استاندارد IEC60034-1  الکتروموتور موتوژن سه فاز آلمینیومی ۳۰۰۰ دور با تغییرات ولتاژ تا 5%+- یا فرکانس تا 2%+- قادر به انجام کار مورد نظر می باشند. اما در این حالت مشخصات کارآیی آنها لزوما با مشخصات کارآیی در ولتاژ و فرکانس نامی بطور کامل مطابقت نکرده و اختلاف جزیی وجود خواهد داشت و دمای آنها کمی بیشتر از حالت کار در ولتاژ و فرکانس نامی خواهد بود. نکات فوق در حالت تغییرات همزمان ولتاژ و فرکانس نیز صادق است.