1- اهميت پارامتر سرعت در انتخاب سرو موتور

در انتخاب سرو درايو و سرو موتور پارامتر هاي متعددي دخيل مي باشند كه با توجه به ترتيب و توالي اين پارامتر ها به ذكر تك تك اين پارامتر ها اشاره خواهيم داشت.
سرو موتور توليد شده براي هر منظور، داراي مشخصات و خصوصياتي خاص عرضه شده است كه هريك از شركت هاي توليد كننده با توجه به مشخصات موتور، اینورتر  مخصوصی که قابليت كنترل اين موتور ها را داشته باشد نيز توليد و عرضه می کنند. بر اين اساس اولين پارامتر مهم در انتخاب سرو، موتور مي باشد كه با توجه به نوع كارايي مورد انتظار سرعت، گشتاور، قدرت و … انتخاب گرديده و سپس درايو مناسب براي كنترل موتور تهيه مي گردد.
موتور هاي توليدي شركت ESTUN‌ در چهار مدل EMJ ، EMG ، EML و EMB‌ مي باشند كه شما مي توانيد با مراجعه به مركز دانلود سايت توان صنعت از جزئيات و مشخصات فني هر يك از اين موتور هاي توليدي شركت استون مطلع شويد.

سرو موتور ESTUN

کاتالوگ سرو موتور

لیست قیمت سرو موتور 

دیدگاهتان را بنویسید