در انتخاب سرو درایو و سرو موتور پارامتر های متعددی دخیل می باشند که با توجه به ترتیب و توالی این پارامتر ها به ذکر تک تک این پارامتر ها اشاره خواهیم داشت.
سرو موتور تولید شده برای هر منظور، دارای مشخصات و خصوصیاتی خاص عرضه شده است که هریک از شرکت های تولید کننده با توجه به مشخصات موتور، اینورتر  مخصوصی که قابلیت کنترل این موتور ها را داشته باشد نیز تولید و عرضه می کنند. بر این اساس اولین پارامتر مهم در انتخاب سرو، موتور می باشد که با توجه به نوع کارایی مورد انتظار سرعت، گشتاور، قدرت و … انتخاب گردیده و سپس درایو مناسب برای کنترل موتور تهیه می گردد.
موتور های تولیدی شرکت ESTUN‌ در چهار مدل EMJ ، EMG ، EML و EMB‌ می باشند که شما می توانید با مراجعه به مرکز دانلود سایت توان صنعت از جزئیات و مشخصات فنی هر یک از این موتور های تولیدی شرکت استون مطلع شوید.

سرو موتور ESTUN

کاتالوگ سرو موتور

لیست قیمت سرو موتور