گیربکس خورشیدی از گیربکس های پر کاربرد صنعت امروزی است که به علت بازده بالایی که در عملکرد دارد بسیار پر طرفدار است.

گیربکس خورشیدی چیست ؟

گیربکس خورشیدی نام های دیگری نیز دارد به نام های گیربکس ستاره ای ، دنده ستاره ای، دنده سیاره ای، گیربکس سیاره ای و …

گیربکس خورشیدی تنها یک دنده در مرکز خود دارد که دو یا چند دنده به شکل هرز گرد در اطراف دنده مرکزی قرار دارد که به آن دنده سیاره ای می گویند گیربکس خورشیدی اصولا سه جزء دارد و به طور کلی در گیربکس خورشیدی یک جزء ثابت است و دو جزء دیگر متحرک و منتقل کننده نیرو هستند. گیربکس خورشیدی یک جعبه دنده ای است که نیرو را از منبع اصلی به مصرف کننده می رساند.

نحوه عملکرد گیربکس خورشیدی به این صورت است که در صورتی که یک جزء از اجزای اصلی گیربکس ثابت باشد و عضو دیگر آن بچرخد باعث افزایش یا کاهش سرعت یا گشتاور می شود. در گیربکس خورشیدی با افزایش سرعت کاهش گشتاور را در پی خواهیم داشت و با کاهش سرعت افزایش گشتاور در حقیقت این دو نسبت بهم عملکردی واژگون دارند.

آشنایی با انواع گیربکس

برای افزایش سرعت انواع گیربکس می توان از دو روش بهره گرفت.

جهت کاهش دور در گیربکس خورشیدی بایستی چرخ دنده مرکزی ثابت شود و چرخ دنده ی حاشیه ایی به حرکت در بیاید این فرآیند موجب کاهش دور قفسه می شود و به اصطلاح می گویند گیربکس در دنده دو قرار دارد و دور موتور کاسته می شود.

.روش اول: چرخ دنده مرکزی ثابت بماند و قفسه اطراف گیربکس شروع به حرکت کند که همین امر موجب بالا رفتن سرعت گیربکس خورشیدی می شود.

.روش دوم: جهت بالا بردن سرعت گیربکس چرخ دنده محوری ثابت بماند و قفسه شروع به حرکت کند ، با این روش قفسه از چرخ دنده خورشیدی سریع تر حرکت می کند و این امر موجب افزایش سرعت گیربکس می شود.

جهت انتقال مستقیم نیرو ابتدا باید دو جزء از گیربکس ثابت و در اصطلاح دو جزء به هم قفل می شوند و با یک سرعت برابر حرکت می کنند در این حالت همه اجزاء گیربکس به صورت یکپارچه کار می کند و نسبت دور یکسان می شود و نیرو به صورت مستقیم منتقل می شود.

برای برعکس کار کردن گیربکس قفسه بایستی ثابت شود چرخ دنده خورشیدی بچرخد هرز گرد ها می چرخند و رینگی را در جهت عکس می چرخاند که موجب برعکس کار کردن گیربکس می شود.

برای خلاص کردن گیربکس باید هیچ قسمت و کلاجی درگیر نباشد و هیچ قفل و بستی روی موتور نباشد تا باری روی موتور نباشد در نتیجه گیربکس خلاص می شود.