پمپ وکیوم روتاری اطلس

 • ۱۱۰ متری تسمه ای اطلس

  تماس بگیرید

  مپ وکیوم روغني تسمه اي 110 متري Rotary Vane  اطلس كد2X30-A پمپ های وکیوم رینگ مایع  Atlas بصورت مستقیم از…

  مقایسه
 • ۲۸ متری تسمه ای اطلس

  تماس بگیرید

  پمپ وکیوم روغني تسمه اي 28 متري Rotary Vane  اطلس كد2X8-A پمپ های وکیوم رینگ مایع  Atlas بصورت مستقیم از…

  مقایسه
 • ۵۶ متری تسمه ای اطلس

  تماس بگیرید

  پمپ وکیوم روغني تسمه اي 56 متري Rotary Vane  اطلس كد2X15-A پمپ های وکیوم رینگ مایع  Atlas بصورت مستقیم از…

  مقایسه
 • تسمه ای۴۰۰ متری

  تماس بگیرید

  پمپ وکیوم روغني تسمه اي 400 متري Rotary Vane  اطلس كد2SK-6A پمپ های وکیوم رینگ مایع  Atlas بصورت مستقیم از…

  مقایسه