الکتروموتور ABB 3000 دور

نمایش دادن همه 27 نتیجه

درالکتروموتور ABB 3000 دور سيم پيچي بسيار قابل اطمينان جهت حصول اطمينان از عمر طولاني موتور، سيم مورد استفاده در موتور از آخرين مواد موجود در كلاس حفاظتي F‌ و از نظر استاندارد حرارتي منطبق با كلاس B(80k) ، بهره گيري شده است.

داراي سطح حفاظتي بسيار قوي در برابر فرسايشبه سبب افزايش طول عمر موتور، موتور هاي ABB‌ از مواد استاندار بسيار مقاوم در برابر تهديدهاي محيطي ساخته شده است. همچنين امكان گريسكاري مجدد موتور جهت روانسازي موتور  به منظور جلوگيري از خورندگي و پوسيدگي در نظر گرفته شده است.

الکتروموتور ABB 3000 دور

استفاده از بلبرينگ هاي با امكان تحمل ظرفيت بار بالابه دليل استفاده از بلبرينگ هاي بسيار با كيفيت، طول عمر كليه موتور هاي ABB‌ افزايش يافته است.موتور هاي پوسته چدني از سايز هاي 71 تا 250 داراي گيريس هاي مادام العمر و از سايز 280 تا 355 بر اساس استاندارد هاي موجود داراي سيستم گيريسكاري مي باشند.