AC Servo Motors

AC Servo Motors

برای آشنایی با سرو موتور های AC ، ابتدا باید  مکانیزم عملکرد موتور های القایی سه فاز را بشناسیم.

AC  Asynchronous Motor

موتورها ي القايي از دو قسمت استاتور و روتور تشكيل شده اند. استاتور داراي سه دسته سيم پيچ است كه به صورت متقارن و با اختلاف فاز 120 درجه مكاني توزيع شده اند. روتور اين موتور ها به صورت متداول از نوع قفس سنجابي هستند. ولي نوع روتور سيم پيچي هم در اين موتور وجود دارد. اساس کار موتور آسنكرون القايي بر مبنا ی ميدان دوار است. به صورت يك قانون كلي، هر گاه به سه دسته سيم پيچ كه با هم 120 درجه اختلاف فاز مكاني دارند، يك ولتاژ سه فاز با اختلاف فاز 120 درجه زماني اعمال شود، يك ميدان دوار حاصل آن خواهد بود كه سرعت اين ميدان به فركانس و تعداد قطب هاي سيم پيچ بستگي دارد. در موتور هاي القايي از همين قانون براي ايجاد ميدان دوار كه باعث القا ولتاژ در الکتروموتور مي شود، استفاده شده است. نكته قابل توجه در اين موتور ها وجود پارامتري به نام لغزش است كه باعث ايجاد حركت مي شود.

لغزش در واقع به اختلاف سرعت ميدان دوار استاتور و سرعت روتور گفته مي شود. وجود لغزش در موتور هاي القايي باعث از بين رفتن دقت سرعت موتور مي شود و به همين دليل، نمي توان از آن براي كاربرد هاي كنترل موقعيت استفاده كرد. اين اشكال اساسي در موتور هاي القايي با بكارگيري يك روتور مغناطيس دائم (PM)‌ فراهم می شود  . سرو موتور ac در واقع موتور سنكرون القايي هستند، چون قطب هاي ميدان دوار استاتور با قطب هاي روتور كوپل شده و با سرعت يكسان حركت مي كنند. همچنين اين موتور ها داراي فيد بك انكودر براي آشكار سازي سرعت و موقعيت مي باشند كه باعث مي شود امكان كنترل حلقه بسته( Closed Loop)گشتاور سرو ها تا دور نامي  تقريبا  ثابت باشد و با بالا رفتن سرعت و نزديك شدن به دور ماكزيمم، گشتاور افت کند

کاتالوگ سرو موتور 

لیست قیمت سرو موتور

دیدگاهتان را بنویسید