AC Servo Motors

سرو موتور ac كه معمولا در صنعت استفاده مي شود، در واقع يك موتور سه فاز القايي سنكرون جريان متناوب است كه مي تواند به صورت حلقه بسته ( Closed Loop) كنترل شود.براي آشنايي با مكانيزم سرو موتور  AC بايد ابتدا كاركرد موتور هاي القايي سه فاز را بدانيم.
Induction Asynchronous Motor
موتور هاي القايي از دو قسمت استاتور و روتور تشكيل شده اند. استاتور داراي سه دسته سيم پيچ است كه به صورت متقارن و با اختلاف فاز 120 درجه مكاني توزيع شده اند. روتور اين نوع  الکتروموتور به صورت متداول از نوع قفس سنجابي می باشد، ولي نوع موتور سيم پيچي هم  در اين موتور وجود دارد. اساس كار موتور آسنكرون القايي بر مبناي ميدان دوار استوار است. به صورت يك قانون كلي، هرگاه به سه دسته سيم پيج كه با هم 120 درجه اختلاف فاز مكاني دارند، يك ولتاژ سه فاز با اختلاف فاز 120 درجه زماني اعمال شود، يك ميدان دوار حاصل آن خواهد بود كه سرعت اين ميدان به فركانس و تعداد قطب هاي سيم پيچ ها بستگي دارد.
بر اين اساس برآيند نيرو به نسبت زمان دوران مي كند. در موتور هاي القايي از همين قانون براي ايجاد ميدان دوار كه باعث القا ولتاژ در روتور مي شود، استفاده شده است. نكته قابل توجه در اين موتور ها وجود پارامتري به نام لغزش است كه باعث ايجاد حركت مي شود.

لغزش در واقع به اختلاف سرعت ميدان دوار استاتور و سرعت روتور گفته مي شود. وجود لغزش در موتور هاي القايي باعث از بين رفتن دقت سرعت مي شود و به همين دليل، نمي توان از آن براي كاربرد هاي كنترل موقعيت استفاده كرد. اين اشكال اساسي در موتور هاي القايي با بكارگيري يك روتور مغناطيسي دائم (PM) در AC‌ سرو ها رفع شده است.
سرو موتور AC در واقع موتور سنكرون القايي هستند، چون قطب هاي ميدان دوار استاتور با قطب هاي روتور كوپل شده و با سرعت يكسان حركت مي كنند. همچنين، اين موتور ها داراي فيدبك انكودر براي آشكار سازي سرعت و موقعيت مي باشند كه باعث مي شود امكان كنترل حلقه بسته (Closed Loop) فراهم شود.

کاتالوگ سرو موتور 

لیست قیمت سرو موتور

دیدگاهتان را بنویسید