تنظیمات مد موقعیت در سرو موتور

تنظیمات مد موقعیت در سرو موتور 

به حالتی که سرو را از طریق ولتاژ کنترل می کنیم ، حالت کنترل ولتاژی یا V-Command می گویند .  به حالتی که سرو موتور را با پالس کنترل می کنیم، حالت کنترل پالسی یا P-Command می گویند.

 در حالت کنترل ولتاژی سیستم سرو موتور، سیستم کنترلر موقعیت (برای مثال 802C  زیمنس یا ماژول های Position Control آنالوگ شرکت امرن ) یک خروجی آنالوگ ( بصورت معمول -10V ~ +10V ) را به سرو ارسال کرده و برای فیدبک از از انکودر فیدبک سرو موتور استفاده می کند.

در حالت کنترل دیجیتال یا کنترل پالسی، یک قطار پالس مربعی به سرو درایو ارسال می گردد و  نیازی به گرفتن فیدبک نیست و دریافت فیدبک از سرو موتور می تواند بصورت اختیاری باشد. این قطار پالس مربعی که از طریق کنترلر موقعیت به سرو اینورتر ارسال می گردد را از دو دید مختلف بررسی می کنیم:

طبقه بندی سخت افزاری: میزان سطح ولتاژ
طبقه بندی نرم افزاری: فرمت ارسال پالس به سرو درایو

در حالتی که خروجی کنترلر بصورت ترانزیستوری با سطح ولتاژ 24 ولت باشد ( برای مثال PLC سری DVP-28SV11T دلتا یا PLC سری 60MCT فاتک یا PLC سری S7200-CPU226XP زیمنس ) در این حالت  برای تبدیل سطح ولتاژ 24 ولت (در کنترلر) به سطح ولتاژ 5 ولت (در سرو درایو) یک مقاومت (بین 1K-ohm تا 2.2K-ohm بسته به شرکت سازنده و مشخصات سرو درایو) را در مسیر خروجی از کنترلر به سرو درایو سری می کنند. در برخی از سرو های موجود در بازار برای تسهیل در اتصالات سیم بندی فرمان سرو درایو، شرکت سازنده این مقاومت (مقاومت کاهش ولتاژ) را بصورت داخلی در سرو موتور تعبیه می کند (مانند سرو درایو های سری ASDA-A2 یا ASDA-B2 دلتا( .

 هرکدام از حالت های نرم افزاری فوق، مزایا و معایب خاص خود را دارند و بسته به نوع کنترلر استفاده شده، در کاربرد های مختلف متفاوت است.

کاتالوگ سرو موتور 

لیست قیمت سرو موتور

دیدگاهتان را بنویسید