اجزا تشكيل دهنده سيستم هاي كنترل حركت

سيستم هاي كنترل حركت معمولا داراي سه بخش مي باشند:

1- موتور ها: موتور هايی كه در حوزه كنترل موقعيت استفاده مي شوند، انواع مختلفي دارند. از جمله الکتروموتور AC شامل  AC Servo‌ ، DC Motor‌ ، Stepper Motor

2- درايو ها: اینورتر ها وظيفه تامين قدرت مورد نياز موتور هاي مذكور را بر عهده دارند و همچنين، امكان كنترل پارامتر هاي موتور مانند موقعيت، سرعت و گشتاور و … را فراهم مي كنند.

3-كنترلر ها: كنترلر ها  در سيستم ها ی حركتي، وظيفه ارسال فرمان هاي لازم جهت ايجاد همزماني حركت بين قسمت هاي مرتبط با ماشين و همچنين كنترل كامل پروسه را بر عهده دارند. اين وظيفه مي تواند با استفاده از Motion Controller‌ و يا CNC كنترلر ها و يا PC در ماشين انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید